fbpx

In de Tolhuistuin

Stichting Tolhuistuin

De Tolhuistuin, gelegen op het mooiste stukje grond van Amsterdam-Noord net over het IJ, tussen pont en EYE, tussen water en wijk, is een grootstedelijk, cultuurpodium dat zowel de buurt Amsterdam-Noord als de hele stad Amsterdam bereikten een nationale en internationale uitstraling heeft.

De Tolhuistuin is een culturele, kunstzinnige en culinaire ontmoetingsplaats in het nieuwe hart van Amsterdam en biedt via kunst een podium aan nieuwe verhalen van grootsteedse makers aan de hand van een veelheid aan disciplines: van theater, literatuur, journalistiek, videokunst, poëzie, fotografie, architectuur, vormgeving, beeldende kunst, muziek(festivals) tot programma’s rondom cultureel en historisch erfgoed. Het terrein beslaat diverse architecturaal, historische panden en een idyllische tuin waar culturele activiteiten, evenementen en exposities plaatsvinden en waar tevens het restaurant THT en creatieve ondernemers gehuisvest zijn.

Missie

Stichting Tolhuistuin (co)produceert en programmeert universele verhalen met nieuwe makers uit de stad in interdisciplinaire en interculturele programma’s (crossovers) in een intieme context die in de lijn liggen van de actualiteit (hier en nu) en de noodzaak van het bieden van een podium aan de nieuw te vertellen verhalen door nieuwe makers en gemeenschappen in Nederland én de dwarsverbinding ervan.

Stichting Tolhuistuin verbindt doelgroepen, publiek en disciplines en creëert dwarsverbanden en ontschot bestaande scheidingen en werelden. Stichting Tolhuistuin heeft een wijk- en buurtfunctie voor Amsterdam-Noord.
Stichting Tolhuistuin is ook beheerder van de culturele panden die het Tolhuistuin-terrein beslaan.

Visie

In de actualiteit van nieuwe, grootsteedse makers die zijn opgegroeid met het bewustzijn van non-exclusiviteit oftewel inclusiviteit, biedt Tolhuistuin hen een podium voor hun verhalen. Deze makers putten als vanzelfsprekend uit diverse bronnen en ‘waarheden’ en leggen in hun werk dwarsverbanden tussen verschillende (sub)culturen, stijlen en disciplines. Zij dragen het bewustzijn van meerdere percepties in zich en zetten dit in binnen hun makerschap en artistieke product. Zij zijn verbinders zowel in inhoud, als in vorm, als in intentie. Tolhuistuin wil een ‘verbinder’ zijn door kunst een podium te bieden en werkt dan ook met deze nieuwe makers samen.

Medewerkers

Directie
Algemeen directeur a.i.
Marjo van Schaik
marjo@tolhuistuin.nl

Programmering
programmering@tolhuistuin.nl

Programmamaker
Charlotte Verhoef
charlotte@tolhuistuin.nl

///////////////

Marketing en Publiciteit
publiciteit@tolhuistuin.nl

Eva van Dijk
eva@tolhuistuin.nl

///////////////

Educatie
Mirelda Presierie
mirelda@tolhuistuin.nl

Techniek
Rik van der Veen
rik@tolhuistuin.nl

///////////////

Beheer
beheer@tolhuistuin.nl
huurzaken@tolhuistuin.nl (verhuur kantoren)

Willem Kaldenbach

///////////////

Administratie
administratie@tolhuistuin.nl

Vacatures
Bekijk hier de vacatures.


Bestuur

Rob Post (voorzitter)
Alexander Weiss (penningmeester)
Marjan Sax (secretaris)
Minke Schat (algemeen bestuurslid)
Otmar Watson (algemeen bestuurslid)


Stichting Tolhuistuin is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN/fiscaal nummer is 817505428.

Governance Code Cultuur
Het bestuur kent in deze samenstelling, de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur indachtig, de belangrijkste expertises die nodig zijn om de Tolhuistuin op te bouwen in samenwerking met de belangrijkste partners: kennis van cultureel ondernemen, horeca, cultureel Noord, gebiedsontwikkeling, cultureel vastgoed en burgerinitiatief. Het bestuur ziet actief toe op de ontwikkeling van de Tolhuistuin, inclusief de financiële risico’s en afspraken die daarmee gepaard gaan. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directie, die tweemaandelijks rapporteert aan het bestuur. Van de bestuursvergaderingen wordt regulier verslag gemaakt. Het huidige bestuur is aangetreden per 5 september 2014. De bestuursleden van Stichting Tolhuistuin krijgen (in principe) een vergoeding van € 50,00 per maand.

 

Jaarrekeningen en jaarverslagen

Jaarrekening_2014

Jaarrekening-2015

Jaarrekening-2016

2017 – 2020 Tolhuistuin Kunstenplan ondernemingsplan

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2018