In de Tolhuistuin

Opening expositie: A Blueprint for Toads and Snakes

Aanvang 17:00
Entree gratis

Framer Framed presenteert A Blueprint for Toads and Snakes, een solotentoonstelling van de gerenommeerde kunstenaar Sammy Baloji (1978, Lubumbashi). Graag nodigen wij u bij deze van harte uit voor de opening op 24 juni. Ook bent u welkom bij de besloten pers preview op vrijdag 22 juni om 15:00, in het bijzijn van kunstenaar en curator (graag aanmelden per e-mail).

In zijn praktijk gaat Sammy Baloji in op het culturele, sociale, architecturale en industriële erfgoed van zijn geboorteland, de Democratische Republiek Congo (DRC). Baloji heeft een achtergrond in fotografie en combineert deze met een onderzoekspraktijk waarin archiefmateriaal, museologische objecten en culturele artefacten zijn werk ingeven. Op kritische wijze legt Baloji zo verbanden tussen de westerse koloniale geschiedenis, de daaropvolgende postkoloniale ontgoocheling en de voortdurende imperiale invloeden.

In A Blueprint for Toads and Snakes worden meerdere nieuwe werken van Sammy Baloji gepresenteerd. Centraal hierin staat het theaterstuk Chura na Nyoka (‘De pad en de slang’), in 1957 geschreven door de Congolese Joseph Kiwele in opdracht van het Belgische koloniale regime. Het theaterstuk, dat een metaforische boodschap van etnische segregatie vertolkt, moest dienen als een ‘educatief middel’ voor de ontwikkeling van de Congolese bevolking. Baloji relateert dit script aan de koloniale stadsplanning van Lubumbashi, welke eveneens werd ingegeven door een politiek van segregatie. De gevolgen van deze koloniale politiek zijn nog steeds op verschillende manieren zichtbaar en voelbaar in het Congolese geografische en politieke landschap. Dit vormt het uitgangspunt voor de nieuwe werken in de tentoonstelling.

Een ander werk dat Sammy Baloji hier toont, is de documenta 14 film Tales of the Copper Cross Garden. Episode 1 (2017), waarin het bewerken van koper wordt gevisualiseerd als een choreografie van zwarte lichamen: fabrieksarbeiders die de onbewerkte grondstof omzetten in een product voor de wereldmarkt. De beelden worden begeleidt door kerkelijke muziek gecomponeerd door dezelfde Kiwele, eveneens in opdracht van de koloniale regering. De film kan gezien worden als een metafoor voor het koloniale project, waarin de oorspronkelijke inwoners van Congo werden omgevormd tot arbeidskrachten; en toont de manieren waarop de kerk een essentiële rol speelde in het hervormen van de Congolese samenleving.

Filmstill uit Tales of the Copper Cross Garden. Episode 1 (2017)
Met A Blueprint for Toads and Snakes presenteert Sammy Baloji een zeer originele herdenking van de pijnlijke geschiedenis van uitbuiting en culturele vorming in Congo. De tentoonstelling biedt daarmee een kritische reflectie op de manieren waarop grondstofwinning, gecombineerd met de beïnvloeding van culturele structuren en de planning van Lubumbashi, doorspelen in het tegenwoordige dagelijks leven: de fundering voor het metaforische podium waarop het heden vorm krijgt. Door te tonen hoe culturele structuren zijn geconstrueerd, en hoe deze een rol spelen in de huidige etnische spanningen en de exploitatie van mineralen, levert de kunstenaar een belangrijke bijdrage aan het geheugen en de perceptie van zijn thuisland de Democratische Republiek Congo.

Samengesteld door Vincent van Velsen
Scenografie door Jean Christophe Lanquetin